Advies betere data voor het (corona-)beleid

advies op eigen initiatief

De coronacrisis heeft het belang van goede data en wetenschappelijke informatie op scherp gesteld. Om het crisisbeleid te evalueren en een gericht relancebeleid in de steigers te zetten, is een goed datasysteem onontbeerlijk. Op dat vlak hebben we in Vlaanderen nog een weg te gaan. Tijd dus om de pijnpunten van de huidige dataverzameling voor beleidsmonitoring, -onderbouwing en -evaluatie weg te werken en te verbeteren.

Daarom formuleert de SERV in dit advies vijf prioritaire werkterreinen voor een beter databeleid. Ze spelen in op de nood aan snelheid, transparantie, coördinatie, samenwerking tussen de bestuursniveaus en maatschappelijke betrokkenheid. Over de ruimere problematiek van ‘evidence informed policy making’ zal de SERV in het najaar een apart advies uitbrengen.

Intussen heeft het SERV-secretariaat zelf een inspanning gedaan om alle relevante cijfers over de corona-impact op het sociaal-economisch weefsel in één cijferrapport te verzamelen.