Advies instrumentendecreet

  advies op vraag
  Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw
  Joke Schauvliege
  Voorontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

  De SERV, SARO, Minaraad en SALV vinden dat het instrumentendecreet onvoldoende afgestemd is op de doelstellingen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en dat de budgettaire impact onduidelijk is. Ze onderschrijven de harmonisering van de compenserende vergoedingen en de koopplichten, maar zien onduidelijkheden in de berekening en voorwaarden van de eigenaars- en gebruikersvergoeding. Ook bij de aanpassing van de planschade en planbatenregeling formuleren de raden bemerkingen. Ze zien potentieel in het instrument van convenant, maar hebben ernstige bedenkingen bij de wijze waarop het instrument 'convenant-contractbenadering' momenteel is uitgewerkt en vragen daarom het instrument in zijn huidige vorm niet in te voeren. De decretale verankering van een systeem van verhandelbare ontwikkelingsrechten is positief, maar diverse fundamentele elementen van het systeem moeten nog grondig worden onderzocht en uitgewerkt.

  Samenwerking met
  SARO
  Minaraad
  SALV