Advies huispersoneel

Vlaams minister van Financiën Begroting Werk Ruimtelijke Ordening en Sport
Philippe Muyters
Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 100ste zitting in Genève op 16 juni 2011
Op 12 juni 2013 ontving de SERV een vraag tot advies met betrekking tot het ontwerp van decreet houdende instemming in haar honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011.
De SERV vindt het een goede zaak dat de Vlaamse regering instemt met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie . Het verdrag heeft een belangrijke signaalfunctie op internationaal vlak. De implicaties voor de Vlaamse bevoegdheden beperken zich vandaag tot het regelgevend kader inzake private arbeidsbemiddeling. Het nieuwe verdrag nr. 189 legt de Gewesten geen bijkomende verplichtingen op.