Advies flexibilisering hoger onderwijs

    Advies flexibilisering hoger onderwijs

    Het ontwerpdecreet voor de flexibilisering van het hoger onderwijs stapt af van het  huidige studiejaarsysteem. Dit is positief voor de democratisering en bevordert een internationale flexibele onderwijsomgeving. De SERV vraagt meer garanties voor coherentie in de opleidingsprogramma's en in de trajecten, én in de bewaking van de studievoortgang. Dit kan volgens de sociale partners door een versterking van de studiebegeleiding. Ook adviseert de SERV om binnen het ontwerpdecreet meer duidelijkheid te creëren over de studiegelden en over het erkennen van competenties (definitie, procedure, objectiviteit,). De instellingen krijgen door het nieuwe ontwerpdecreet een grotere autonomie.

    Thema's en trefwoorden