Advies duaal leren in hoger onderwijs

    advies op vraag
    Vlaams minister van Onderwijs
    Hilde Crevits

    De SERV vindt het zeer positief dat een denkoefening over duaal leren in het hoger onderwijs opgestart wordt. De raad levert in zijn advies bouwstenen voor verder overleg. Zo moet onderzocht worden op welke punten het duaal leren ook een grondslag kan vinden in het hoger onderwijs. Bovendien is een omschrijving en kader nodig dat ruimte voor maatwerk voorziet. Sectoren en ondernemingen hebben een belangrijke medeverantwoordelijkheid voor het leertraject van studenten en moeten een belangrijke rol spelen in duaal leren in het hoger onderwijs. Kwaliteit en aantrekkelijkheid zijn belangrijk zodat het een eerste en bewuste keuze van studenten is die bijdraagt tot minder uitval en studievertraging. Het lijkt de raad zinvol dat duale proeftrajecten in het hoger onderwijs worden opgezet. De raad vraagt structureel overleg met alle stakeholders. Op relatief korte termijn is het voor de raad aangewezen dat graduaatsopleidingen (HBO5) omgevormd worden tot volwaardige duale opleidingen.