Advies actieplan 4.0 Werk in zorg en welzijn

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Actieplan 4.0 : Werk maken van werk in zorg en welzijn

De SERV vindt het positief dat de Vlaams Regering de krapte in zorg en welzijn wil aanpakken via een Actieplan 4.0. De voorgestelde meersporenaanpak die tegelijk de instroom, doorstroom, arbeidsorganisatie/werkbaar werk en retentie wil aanpakken is voor de SERV zeker de juiste invalshoek.

De uitdagingen in zorg en welzijn zijn echter groot: acties in de marge zullen niet volstaan om de krapte in deze sectoren aan te pakken. Daarom is het voor de sociale partners van cruciaal belang dat het actieplan voluit gedragen wordt door een brede Taskforce. Daarin werken de overheid en het middenveld samen vanuit gedeeld belang en waarden. Deze Taskforce moet een krachtig actieplan met impact opstellen en start hierbij vanuit een brede diagnose, met aandacht voor de realisaties uit vorige actieplannen en een financieel-technische analyse. Zo’n actieplan omvat duidelijke en samenhangende doelstellingen, acties en verantwoordelijkheden, vertrekkend vanuit de eigen Vlaamse bevoegdheden maar met aandacht voor verantwoordelijkheden op andere beleidsniveaus.

Voor de SERV is het cruciaal dat een globale visie en geïntegreerde aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt wordt uitgewerkt.