Advies accredatieverdrag met Nederland

    Advies accredatieverdrag met Nederland

    De Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming heeft de SERV bij brief van 12 november 2003 gevraagd advies te geven over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en het Vlaamse hoger onderwijs ondertekend te Den Haag op 3 september 2003. Accreditatie is een keurmerk verleend door een onafhankelijk orgaan dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde kwalitatieve maatstaven voldoet. Voor vooral kleine landen is het aangewezen om samen te werken op het vlak van kwaliteitszorg en accreditatie. Vlaanderen en Nederland hebben van meet af aan gekozen om samen te werken.

    Thema's en trefwoorden