Advies aanloopfase

advies op eigen initiatief

De Aanloopfase is opgenomen in het decreet Duaal Leren en de aanloopfase van 21 maart 2018. De raad nam in februari 2018 kennis van een nota Aanloopfase.
Hoewel het statuut van de nota van februari 2018 eerder onduidelijk is, wenst de raad toch ook via een beknopt advies op eigen initiatief zijn standpunten met betrekking tot de nota van februari 2018 meedelen.

Hierin is de doelgroep duidelijker omschreven, de opbouw van de aanloopcomponent is uitgewerkt en er is aandacht voor de begeleidingscomponent. De uitgebreide nota Aanloopfase komt op die wijze tegemoet aan de kritiek op het decreet Duaal Leren en de aanloopfase dat de Aanloopfase onvoldoende was uitgewerkt.

De raad formuleert in dit advies een aantal aandachtspunten m.b.t. de doelgroep van de Aanloopfase, het perspectief dat de Aanloopfase biedt, het belang van een goede screening en de nood aan structurele financiering.

Contact