Vlaamse sociale partners op studiebezoek naar Aken

  Op vrijdag 7 september gingen de Vlaamse sociale partners op studiebezoek naar Aken met als focus de uitdagingen die de digitale transformatie voor kmo’s inhoudt maar ook de mogelijkheden die de digitalisering biedt voor een sterkere samenwerking tussen mens en robot. Naast de SERV namen ook leden van het kabinet van Vlaams minister Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en de VDAB deel aan het studiebezoek.

  Het studiebezoek kaderdebinnen het lopende ESF-project ‘Sociale partners in digitale versnelling’. Een specifieke invalshoek tijdens het studiebezoek was de werk-georiënteerde modernisering van kmo’s. Dit impliceert dat het management en de werknemers samenwerken aan modernisatiestrategieën op het organisatieniveau, en dit op participatieve wijze.
  Na een algemene inleiding door Andreas Bendig (G.I.B. Bottrop) en een toelichting over de beleidsbenadering van de link tussen arbeidsmarkt en digitalisering in Noordrijn-Westfalen, werden enkele projecten toegelicht die specifiek focussen op kmo’s.

  • SME 4.0: een project dat kwalificatieconcepten ontwikkelt en implementeert binnen kmo’s met het doel om kennis en vaardigheden op te bouwen.
  • Digital Excellende in SME’s: een project dat poogt om concrete aangepaste oplossingen voor kmo’s te ontwikkelen, en om processen binnen kmo’s en de vaardigheden van werknemers vorm te geven met het oog op digitalisering.
  • Reverse Engineering.

  In de namiddag bracht de delegatie een bezoek aan de Smart Logistics Cluster van de RWTH campus Aachen. In de demonstratiefabriek worden enerzijds prototypes en pré-serieproducten ontwikkeld. Anderzijds laat deze demonstratie-omgeving toe dat partners vanuit de industrie en de onderzoekswereld gezamenlijk problemen of vragen m.b.t. industrie 4.0 kunnen analyseren en oplossen.