Rondetafels geven vernieuwd actieplan werkbaar werk mee vorm

Bij minister Crevits en de SERV staat werkbaar werk hoog op de agenda. De minister wil dan ook samen met de Vlaamse sociale partners en andere werkbaarwerkactoren verder inzetten op duurzame en vooral werkbare tewerkstelling. 

In 2018 sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord rond een actieplan werkbaar werk. Dit actieplan wordt nog steeds uitgerold. Toch blijkt er nood aan een actualisatie om kennis rond werkbaar werk blijvend op te bouwen en te ontsluiten, iedereen voor het thema te enthousiasmeren en vooral om iedereen tot actie aan te zetten.

Om tot een goed en breed gedragen vernieuwd actieplan werkbaar werk te komen, organiseert de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), in samenwerking met het kabinet Werk en het departement Werk en Sociale Economie (WSE), een aantal rondetafels. Het gaat om één rondetafel per werkbaarwerkactor:

  • met preventie-adviseurs (28 mei  2021)
  • met HR-professionals (op 1 juni 2021)
  • met kansengroepen (op 7 juni 2021)
  • met diverse sectoren (op 11 juni 2021).

Via deze rondetafels willen we weten hoe organisaties en ondernemingen aan de slag gaan om werkbaar werk te bevorderen en wat wel en niet werkt. We peilen dus naar prioriteiten om aan te pakken en naar oplossingen die het verschil kunnen maken.

Tegen einde juli volgt een globaal verslag van deze rondetafels. Tijdens de zomerperiode gaan het departement WSE en de SERV samen met dit materiaal aan de slag om bijkomende acties rond werkbaar werk op te stellen en het overleg hierover te voeren. Tegen einde 2021 willen we dit vernieuwd actieplan werkbaar werk lanceren.