Advies toegankelijk Vlaanderen

  Vlaams minister van Onderwijs Jeugd Gelijke Kansen en Brussel
  Pascal Smet
  Voorontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting

  Op 7 november 2013 ontving de SERV de adviesvraag met betrekking tot het voorontwerp van decreethoudende
  machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting.
  De SERV bekeek dit voorontwerp binnen de Commissie Diversiteit.

  Verwijzend naar de conceptnota van de Vlaamse Regering betreffende de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie, stelt de Commissie Diversiteit de vraag of de oprichting van een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een stichting de beste optie is om de diverse toegankelijkheidsorganisaties te bundelen.

  De Commissie Diversiteit vindt het goed dat er een brede definitie van toegankelijkheid wordt gehanteerd en vraagt dat ook de opdracht en focus van de EVA Toegankelijk Vlaanderen wordt verruimd van een focus op fysieke toegankelijkheid naar integrale toegankelijkheid. Het is positief dat de EVA Toegankelijk Vlaanderen exclusief bevoegd zal zijn voor het uitbrengen van de facultatieve en verplichte adviezen in het kader van de Toegankelijkheidsverordening. Voor de Commissie Diversiteit moet voorts de werking rond toegankelijkheid van tijdelijke evenementen worden versterkt en moeten personen met een handicap rechtstreeks worden betrokken bij de werking van de Raad van Bestuur.

  Thema's en trefwoorden