Advies inburgeringstraject nieuwkomers Brussel-Hoofdstad

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
  Liesbeth Homans
  Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers

  Thema's en trefwoorden