IOA 2011 - Competentiebeleid

    Themadossier IO 2011

    Ondernemingen die over competentieprofielen beschikken, zetten deze meestal breed in binnen hun personeelsbeleid. Competentieprofielen hangen sterk samen met diverse opleidingskansen, alsook "loon naar werken" onder de vorm van prestatiebeloning. Dat blijkt uit het nieuwe themadossier Competentiebeleid op basis van de enquête Innovatie, Organisatie en Arbeid (IOA) 2011.