Informatiedossier Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen met bijlage

    Open innovatie maakt op een slimme manier – een win-winsituatie – gebruik van de spillovers van partnerbedrijven en verhoogt de performantie. De Vlaamse overheid ondersteunt kennisdelen en samenwerking tussen bedrijven maar het overheidsin-strumentarium is weinig specifiek gericht op open innovatie en voor de gebruikers niet altijd transparant. De SERV/Stichting Innovatie & Arbeid brengt – in voorbereiding op een SERV-advies - de hoofdrolspelers in kaart en situeert de belangrijkste instrumenten, maar laat ook de bedrijven aan het woord. Vijf casestudies bieden een kijk in de problemen en hefbomen bij open innovatie in de praktijk. Aan al de gesprekspartners, zowel de betrokkenen bij het beleid en het instrumentarium als de bedrijven in de cases van open innovatie, zijn suggesties gevraagd voor het beleid.