Informatiedossier Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk - deel 1

    Informatiedossier Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk - deel 1

    Sociale innovatie op organisatieniveau is een relatief nieuw en jong begrip. Het gaat om het toepassen van duurzame veranderingen die zowel de performantie van de organisatie als de kwaliteit van de arbeidsorganisatie verhogen.

    Dit informatiedossier sluit de eerste fase van het onderzoek af. Daarin wordt het begrip sociale innovatie vergeleken met gelijkaardige concepten uit de literatuur (zoals High Road Innovation, High Performance Work Systems, en de moderne sociotechniek). In drie gevalstudies wordt uitvoerig beschreven hoe sociale innovatie concreet vorm krijgt op organisatieniveau. In een tweede fase zullen nog meer gevalstudies uitgewerkt worden.