Leidinggeven en werkbaar werk

  groene in papier gevouwen boot vaart vooraan met rij veelkleurig in papier gevouwen bootjes die volgenRuim de helft van de uitvoerend bedienden (59,2 %) en arbeiders (57,7%) die leiding geven heeft een werkbare job. De werkbaarheid van hun job ligt beduidend hoger dan bij de doorsnee werknemers in Vlaanderen (54,6 %). Beide groepen hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen dan niet-leidinggevenden. Voor professionals, (midden)kader en directieleden die leiding geven komt de werkbaarheid van hun job (56,4 %) meer onder druk te staan door een hogere werkstress en een moeilijker evenwicht tussen werk en privéleven. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor 2013.

  Definitie werkbaar werk

  We spreken over een werkbare job wanneer deze:

  • voldoende leermogelijkheden biedt,
  • goed te combineren is met het privéleven,
  • geen aanleiding tot problematische werkstress,
  • de motivatie of het welbevinden bevordert.

  Leidinggevende arbeiders hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen

  In 2013 heeft 18,9% van de arbeiders een leidinggevende functie. Meer leidinggevenden dan niet-leidinggevenden zijn gemotiveerd aan het werk en krijgen voldoende leerkansen. Op het vlak van werkstress en werk-privé-balans zijn de verschillen niet significant.

  Figuur 1: werkbaarheidsknelpunten bij arbeiders leidinggevend/niet leidinggevend, 2013 In 2013 heeft 18,9% van de arbeiders een leidinggevende functie. Meer leidinggevenden dan niet-leidinggevenden zijn gemotiveerd aan het werk en krijgen voldoende leerkansen. Op het vlak van werkstress en werk-privé-balans zijn de verschillen niet significant.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Leidinggevende uitvoerend bedienden hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen en werk-privéproblemen

  In 2013 heeft 18% van de uitvoerend bedienden een leidinggevende functie. Net als bij arbeiders zien we ook betere scores voor motivatie en leermogelijkheden. Er is evenwel een groter aandeel leidinggevenden dan niet-leidinggevenden waarbij de werk-privé-balans uit evenwicht is. Voor werkstress is het verschil niet significant.

  Figuur 2: werkbaarheidsknelpunten bij uitvoerend bedienden leidinggevend/niet-leidinggevend, 2013 In 2013 heeft 18% van de uitvoerend bedienden een leidinggevende functie. Net als bij arbeiders zien we ook betere scores voor motivatie en leermogelijkheden. Er is evenwel een groter aandeel leidinggevenden dan niet-leidinggevenden waarbij de werk-privé-balans uit evenwicht is. Voor werkstress is het verschil niet significant.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Leidinggevende professionals, (midden)kader en directieleden hebben minder motivatieproblemen en meer leerkansen, werk-privéproblemen en werkstress

  In 2013 heeft 64,4% van de professionals, (midden)kader en directieleden een leidinggevende functie. Voor een groter aandeel leidinggevenden dan niet-leidinggevenden is de job stresserend en moeilijk in evenwicht te brengen met het privéleven. Daartegenover staat dat een kleiner aandeel motivatieproblemen heeft en/of een tekort aan leermogelijkheden.

  Figuur 3: werkbaarheidsknelpunten bij professionals, (midden)kader, directie leidinggevend/niet leidinggevend, 2013In 2013 heeft 64,4% van de professionals, (midden)kader en directieleden een leidinggevende functie. Voor een groter aandeel leidinggevenden dan niet-leidinggevenden is de job stresserend en moeilijk in evenwicht te brengen met het privéleven. Daartegenover staat dat een kleiner aandeel motivatieproblemen heeft en/of een tekort aan leermogelijkheden.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Meer informatie

  Meer informatie vind je in het rapport ‘Werkbaarheidsprofiel leidinggevenden 2004-2013. Analyse op basis van de werkbaarheidsmonitor voor werknemers, 2013’. Zo vind je in het rapport ook antwoorden op vragen als:

  • Hoeveel procent van de mannen en vrouwen heeft een leidinggevende functie?
  • Hoeveel uren en overuren presteren leidinggevenden?
  • Hoe schatten leidinggevenden de haalbaarheid in om hun job tot het pensioen verder te zetten?
  • In welke mate worden leidinggevenden in hun job geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag?

  Alle informatie over dewerkbaarheidsmonitor vind je op www.werkbaarwerk.be

  De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.