Advies wijziging wapenhandelbesluit

    geen inhoudelijk advies
    advies op vraag
    Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
    Geert Bourgeois
    Besluit VR tot wijziging Wapenhandelbesluit van 20.07.2012 en het besluit VR van 14.03.2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en verlenen van technische bijstand