Advies psychische problemen arbeidsmarkt

    advies op eigen initiatief
    Personen met psychische problemen en de Vlaamse arbeidsmarkt

    Personen met psychische problemen vinden in Vlaanderen nog te moeizaam de weg naar de arbeidsmarkt. Nochtans leeft bij deze groep vaak de wil om te werken en vormt een reguliere job een belangrijk element in het herstelproces. Voor hen die niet meer kunnen werken ontbreekt vaak een gepaste ondersteuning en statuut. In Vlaanderen vormen personen met psychische problemen een belangrijke (en groeiende) groep.

    De Commissie Diversiteit ijvert in dit advies op eigen initiatief in de eerste plaats om het stigma rond psychische problemen weg te werken. Er moet een sterkere focus komen op een  preventieve aanpak, zowel in het onderwijs als op de werkvloer. Diverse statuten en uitkeringen waar personen met psychische problemen in terecht komen moeten worden afgestemd tot een stimulerend kader. Er is nood aan betere begeleiding van deze personen alsook van werkgevers die hen kansen willen geven. Een goede en diepgaandere samenwerking tussen werk en welzijn is daarbij cruciaal. Tot slot moet er werk worden gemaakt van een gedegen monitoring. De commissie doet daarbij concrete aanbevelingen om stappen vooruit te zetten.