Advies Geactualiseerd actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie

    Vlaams minister van Financiën Begroting Werk Ruimtelijke Ordening en Sport Vlaams minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur
    Philippe Muyters

    De commissie Diversiteit vindt het zeer goed dat minister Muyters werk maakt van een Geactualiseerd Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie’, kortweg ABAD. De commissie Diversiteit hoopt dat het ABAD tot een hernieuwde dynamiek zal leiden en discriminatie voor de verschillende gronden (waaronder afkomst, zogenaamd ras of etnische afstamming, handicap, leeftijd, godsdienst of overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid) zal helpen verbannen. De commissie Diversiteit vraagt dat jaarlijks aan de commissie Diversiteit over de resultaten en stand van zaken gerapporteerd wordt. Voor de commissie Diversiteit gaan een stimulerend beleid en een handhavingsbeleid hand in hand en versterken ze mekaar. Een krachtig Vlaams antidiscriminatiebeleid moet deze twee sporen bevatten.

    Contactpersoon: Katrijn Vanderweyden

    Thema's en trefwoorden