Werkbaar werk: Onderwijzend personeel

Werkbaar werk: Onderwijzend personeel

In deze nota wordt een werkbaarheidsprofiel geschetst van het onderwijzend personeel. Op basis van de data van de werkbaarheidsenquête van 2007 gaan we na op welke wijze de werkbaarheid van de job van het onderwijzend personeel verschilt van andere werknemers in Vlaanderen. In deze nota worden de werknemers die als onderwijskracht kunnen geïdentificeerd worden telkens vergeleken met de ‘overige’ werknemers uit het databestand-2007 van de werkbaarheidsmonitor.