Werkbaar werk: Metaalarbeiders

Werkbaar werk: Metaalarbeiders

In deze nota wordt een werkbaarheidsprofiel geschetst van de metaalarbeider. Op basis van de data van de werkbaarheidsenquête van 2007 gaan we na op welke wijze de werkbaarheid van de job van de metaalarbeider verschilt van andere arbeiders in Vlaanderen. In deze nota worden de werknemers die als metaalarbeider kunnen geïdentificeerd worden telkens vergeleken met de ‘overige’ arbeiders uit het databestand-2007 van de werkbaarheidsmonitor.