Technische nota: Werkbaar werk en de inschatting van de werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten?

Technische nota werkbaar werk en de inschatting van de werknemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten?

In het toekomstpact voor Vlaanderen 2020 hebben de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners afgesproken om acties te ondernemen die leiden tot gemiddeld langere loopbanen. Ze willen daartoe het loopbaangericht denken in de onderneming stimuleren