Informatiedossier leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

    Informatiedossier leren op de werkplek. Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

    In dit informatiedossier wordt een beeld geschetst van het opleidingsbeleid in textielbedrijven in het algemeen en van het leren op de werkplek in het bijzonder.
    Het project bestudeert werkplekleren door middel van secundaire bronnen andere studies, verslagen, vakliteratuur - en acht casestudies. De betrokken textielbedrijven verschillen wat betreft grootte, subsector en regio. Op het vlak van innovatie en management behoren ze allen tot de koplopers van de sector. De 8 casestudies bieden unieke verhalen. De bedrijfsverhalen worden uitgediept en gebruikt ter illustratie. Daarbij wordt geen volledigheid nagestreefd, enkel de illustratiewaarde telt. Het informatiedossier bestaat uit 4 delen. Deel 1 geeft een beschrijving van de context van het onderzoek. Deel 2 beschrijft het leren op de werkplek, geïllustreerd met voorbeelden uit de casestudies. Deel 3 schets kort het sociaal overleg en in deel 4 wordt een nabeschouwing gegeven.
    De krachtlijnen van dit onderzoek zijn samengevat in een brochure met dezelfde titel.