Informatiedossier competentiebehoeften en opleiding in de voedingsnijverheid. Een kwalitatieve verkenning in enkele subsectoren

Informatiedossier competentiebehoeften en opleiding in de voedingsnijverheid. Een kwalitatieve verkenning in enkele subsectoren

Maakt opleiding rond voedselveiligheid voor productiemedewerkers in de concurrentie tussen voedingsbedrijven een verschil? Sinds de dioxinecrisis zijn zij er vast van overtuigd. Investeren in voortgezette vorming en extra opleiding is voor de voedingsindustrie tegenwoordig in het algemeen dé boodschap. De markt waarop de bedrijven actief zijn, evolueert razendsnel. Consumenten stellen hoge eisen. Bedrijven lanceren al maar nieuwe producten. Om competitief te blijven mikken ze op bekwame, gemotiveerde en geïnformeerde werknemers die - als het kan - ook zoveel mogelijk overal in de productie kunnen worden ingeschakeld. De Belgische voedingsbedrijven leverden de afgelopen jaren meer inspanningen om hun personeel op te leiden. De organisatie van extra opleiding vergt wel een doordachte aanpak. Voedingsbedrijven worden zich daar meer van bewust en zoeken naar geschikte methoden. Dat blijkt uit verkennend onderzoek naar competentiebehoeften en opleiding in enkele voedingssubsectoren, uitgevoerd door STV-Innovatie & Arbeid en IPV – Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid.