Informatiedossier bedrijfsorganisatie werk-privébalans. Temporale flexibiliteit voorbeelden van win-winsituaties

Informatiedossier bedrijfsorganisatie werk-privébalans. Temporale flexibiliteit voorbeelden van win-winsituaties
In dit project wordt in gevalsstudies nagegaan welke behoeften/noden aan temporele flexibiliteit werknemers concreet hebben. Op welke manier, met welke mechanismen of maatregelen, de werkgever hierop inspeelt en welke bedrijfs- en arbeidsorganisatorische kenmerken aangepast worden om aan deze vragen tegemoet te komen. De gevalsstudies beschrijven voorbeelden van win-winsituaties waarbij werkgevers aan werknemers flexibiliteit kunnen bieden en tezelfdertijd ook voordeel halen voor het bedrijf. De bedrijven nemen initiatieven op vlak van personeelsbeleid, werktijdregelingen, arbeidsduurverkorting en deeltijds werk, vakantieregelingen, afstands- en thuiswerk. De bedrijven winnen vooral gemotiveerde werknemers, maar ook productiviteit kan er wel bij varen.