Competentieversterking van jongeren op een arbeidsmarktgerichte leerweg

Suggesties en bemerkingen inzake Leren en Werken voor jongeren op basis van gesprekken in 12 sectoren

begeleider geeft uitleg aan twee jongeren op de werkvloerSectoren vinden dat werkplekleren voor schoolgaande jongeren een positief gewaardeerd, volwaardig en op maat gemaakt verhaal moet zijn. De sleutel ligt volgens de sectoren bij een goede vormgeving van een vernieuwd stelsel ‘Leren en Werken’ voor het secundair onderwijs waarvoor de Vlaamse overheid vandaag een algemeen kader wil creëren.  Dit vernieuwde stelsel moet tot stand komen in samenspraak met de sectoren, voldoende eenvoudig zijn maar tegelijkertijd wel rekening houden met de context waarin de verschillende sectoren werken. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Innovatie & Arbeid tussen oktober 2014 en februari 2015 deed naar de visie en suggesties van sociale partners en verantwoordelijken van twaalf sectoren. De aanleiding van het onderzoek is de zesde staatshervorming waarin een aantal bevoegdheden m.b.t. duaal leren, met name het Industrieel Leerlingenwezen en de start- en stagebonussen voor jongeren, werden overgeheveld naar Vlaanderen.