De competentieportfolio van de Vlaamse zelfstandige ondernemer

Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016

Zelfstandige ondernemers die over sterke vaktechnische en management competenties beschikken zijn ook succesvoller in hun ondernemerschap. Zij hebben meer werkbaar werk, achten zich meer in staat het huidige werk te verrichten tot het pensioen, zijn meer tevreden met de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap, en hebben meer groeiperspectieven. Er is ook een sterke samenhang met de mate waarin ze in de bedrijfsvoering ondersteund worden door hun professioneel netwerk.