Vier op de tien personen met een arbeidshandicap hebben werkbaar werk

Bijna vier op de tien werknemers met een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of ziekte hebben werkbaar werk. Dat wijkt sterk af van de werkbaarheidscijfers voor werknemers zonder arbeidshandicap waar bijna zes werknemers op de tien werkbaar werk hebben. Bij werknemers met een zware arbeidshandicap ligt het aandeel met werkbaar werk nog lager. Werknemers met een arbeidshandicap ervaren in hun werk meer werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een grootschalige enquête die om de drie jaar de kwaliteit van jobs bij Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers meet.

Werkbaarheidsgraad daalt wanneer hinder arbeidshandicap toeneemt

Van alle werkenden ervaart 17,9% hinder door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. Van deze groep geeft 2,2% aan erge hinder te ondervinden, 15,7% ervaart in beperkte mate hinder. Van de werknemers zonder arbeidshandicap geeft 58,1% aan werkbaar werk te hebben. In de groep met beperkte hinder daalt dit aantal tot 41,3%. Slechts 22% van de werknemers met erge hinder ervaart zijn werk als werkbaar.

Personen met arbeidshandicap meer slachtoffer van pesten

Opvallend is ook dat personen met een arbeidshandicap meer slachtoffer worden van pestgedrag. In 2013 gaf 16,1% van de personen met een arbeidshandicap aan gepest te worden op het werk. Voor personen met erge hinder was dit 23,8%, voor personen met een beperkte hinder 15%. Deze aantallen liggen beduidend hoger dan bij werknemers zonder arbeidshandicap, zijnde 8,2%. De Commissie Diversiteit vraagt verder onderzoek naar de hoge cijfers van pestgedrag bij personen met een arbeidshandicap en dringt aan op maatregelen om dit gedrag te keren.

Commissie Diversiteit adviseert op basis van nieuwe werkbaarheidscijfers

De Commissie Diversiteit formuleerde naar aanleiding van deze nieuwe werkbaarheidscijfers een advies waarin ze pleit voor meer werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap. Het advies van de Commissie Diversiteit en het rapport van de Stichting Innovatie & arbeid vind je onderaan deze pagina terug.

Meer info in het persbericht dat de Commissie Diversiteit n.a.v. het advies verspreidde.