Sociale economie in Québec

Op 13 december was minister Lessard, verantwoordelijk voor de sociale economie in Québec op bezoek in de België. De algemene afvaardiging van Québec in Brussel organiseerde een rondetafel waar de minister de Vlaamse actoren van de sociale economie kon ontmoeten. Katrijn Vanderweyden nam voor de SERV deel aan deze rondetafel. Er vond een boeiende uitwisseling plaats over hoe Vlaanderen de sociale economie organiseert en welke de hervormingen op til staan, met de versterking van maatwerk en nieuwe vormen van sociaal ondernemen. De minister en zijn delegatie vonden het Vlaamse verhaal erg inspirerend. Maar de Vlamingen leerden ook heel wat van Québec. Misschien wordt dit bezoek de start voor meer internationale uitwisseling en samenwerking.