VESOC-akkoord inzake de bevordering van de werkgelegenheidskansen van personen met een handicap. (2000)

VESOC- akkoord inzake de bevordering van de werkgelegenheidskansen van personen met een handicap. (2000)

In uitvoering van de Vlaamse bijdrage binnen de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren 2000, sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners in 2000 in VESOC een akkoord over een activerende werkgelegenheids- en kansenscheppend beleid voor personen met een handicap.  Dit akkoord past binnen het concept van management van diversiteit, net zoals het eerder gesloten VESOC-akkoord allochtonen.