Vaardigheden boven: 11 inspirerende praktijken in Vlaanderen

Door technologische ontwikkelingen transformeert de wereld van werk snel: nieuwe banen ontstaan, andere verdwijnen en de banen die blijven, veranderen. Ook andere maatschappelijke evoluties waaronder de vergrijzing en de deeleconomie, dwingen ons om stil te staan bij de invulling van leren en van werken.

De OESO licht momenteel het Vlaamse beleid door op het vlak van skills (de zogenaamde skills strategy review). In dat kader bracht de SERV 11 inspirerende praktijkvoorbeelden aan die elk op hun manier trachten een antwoord te bieden op de uitdagingen die ze ervaren op het vlak van vaardigheden.

Met deze publicatie gaat de SERV dieper in op deze 11 praktijken met als doel een breder publiek te laten kennis maken met hoe bedrijven en sectoren inspelen op de uitdagingen van vandaag en morgen. Experimenten, proeftuinen en goede toepassingen van Vlaamse beleidsmaatregelen komen aan bod.

Met deze publicatie hoopt de SERV andere sectoren, werkgevers, onderwijs- en opleidingsverstrekkers en werknemers te inspireren zodat ze zelf verder aan de slag gaan, in overleg en op maat van hun bedrijf of organisatie. Door sterker in te zetten op vaardigheden komen we tot een hogere werkzaamheid en productiviteit, een grotere inzetbaarheid en een verhoogde werkbaarheid. Maar naast inspireren, willen we ook wijzen op het belang van versterking van bestaande of bijkomende maatregelen. Daartoe bevat elke praktijk enkele belangrijke uitdagingen.