Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, van goede indruk maken naar duurzame indruk achterlaten. Dit expertenrapport wil ondernemingen, werkgevers- en sectororganisaties, overheden, vakbonden en andere maatschappelijke actoren zicht geven op de belangrijke aspecten en kenmerken van de ontwikkelingen van MVO tot nu toe, zowel internationaal als in Vlaanderen. Tevens kijkt het vooruit naar de internationale trends inzake duurzame bedrijfsvoering en schetst het in negen ponerende stellingen de uitdagingen voor verdere mainstreaming van MVO in
Vlaanderen. Dit expertenrapport is uitgevoerd door het advies- en studiebureau Sustenuto in
opdracht van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen.