Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties personen met arbeidshandicap

Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties van personen met een arbeidshandicap

Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties van personen met een arbeidshandicap met betrekking tot "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010".