Briefadvies aan Minister Inge Vervotte over de integrale jeugdhulp

Briefadvies aan Minister Inge Vervotte over de integrale jeugdhulp

De SERV heeft vanuit sociaal- economische invalshoek geen bemerkingen bij de hem voorgelegde voorontwerp van decreet.