Advies over het voorontwerp van het tweede Vlaams jeugdbeleidsplan 2006 - 2009

Advies over het voorontwerp van het tweede Vlaams jeugdbeleidsplan 2006 - 2009

Na een aantal algemene bemerkingen gaat de raad in dit advies nader in op volgende beleidsdomeinen binnen het Vlaams jeugdbeleidsplan 2006- 2009: vrijwilligerswerk, mobiliteit, werkgelegenheiden onderwijs.