Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de samenstelling raad van bestuur VDAB

Briefadvies aan Minister Frank Vandenbroucke over de samenstelling raad van bestuur VDAB

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het ledenaantal van de representatieve werkgevers- en werknemersorgnaisaties in de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddelingen de beroepsopleiding.