Adviezen programmatieaanvragen schooljaar 2023-2024

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Programmatieaanvragen van het gewoon voltijds secundair onderwijs van de tweede graad en derde graad voor arbeidsmarkt en dubbele finaliteit/schooljaar 2023-2024

De SERV brengt advies uit over de duale programmatie voor volgend schooljaar en voor het eerst ook over de programmatie van studierichtingen in de 3de graad van de arbeidsmarkt- en dubbele finaliteit. Gezien de grote vraag van sectoren naar instroom van leerlingen is het advies voor de programmatieaanvragen overwegend positief.

De SERV pleit wel voor een shift naar een meer diverse programmatie. Bij duaal leren is er bv. vraag naar veel meer opleidingen en leerlingen in de dubbele finaliteit (TSO). De SERV staat open voor het verlagen van het aantal uren werkplekleren. In het gewoon voltijds onderwijs worden dan weer opleidingen geschrapt die voor sectoren belangrijk zijn.

De SERV vraagt daarom niet alleen meer samenwerking tussen onderwijsverstrekkers onderling om zo versnippering tegen te gaan. Daarnaast is ook samenwerking tussen onderwijsverstrekkers en sectoren belangrijk om bv. het tekort aan vakleraren op te vangen en praktijkervaring te verzekeren. Dat de verplichting om stages in te richten zou wegvallen, ziet de SERV als een verkeerd signaal. De stages zijn voor de leerlingen een belangrijke eerste kennismaking met de wereld van werk. De SERV vraagt bij de evaluatie van de modernisering van het secundair onderwijs na te gaan of de matrix voldoende gevat wordt en het onderwijsaanbod voldoende sluitend is.

Contact