Advies zorgstrategische planning

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Ontwerpbesluit betreffende zorgstrategische planning