Advies zorgstrategische planning

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Ontwerpbesluit betreffende zorgstrategische planning