Advies winwinlening vriendenaandeel

adviesvraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging decreet 19.05.2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel