Advies wijzigingsdecreet codificatie

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV ziet af van advisering over dit voorontwerp van decreet.