Advies wijziging wapenhandelbesluit

  geen inhoudelijk advies
  advies op vraag
  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  Geert Bourgeois
  Besluit VR tot wijziging Wapenhandelbesluit van 20.07.2012 en het besluit VR van 14.03.2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en verlenen van technische bijstand

  Thema’s en trefwoorden