Advies wijziging regelgeving Vlaamse sociale bescherming

advies op eigen initiatief

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) is vanuit sociaal economisch oogpunt een belangrijk instrument voor de organisatie en betaalbaarheid van de zorg en de sociale bescherming van de burgers.

Vanuit het kader van VSB als solidair verzekeringsmodel vindt de SERV de extra drempels voor het verkrijgen van sociale rechten, via bijkomende verblijfs- en inburgeringsvoorwaarden en een dossiertaks voor het instellen van een administratief beroep, niet gerechtvaardigd. De raad beargumenteert ook de fundamentele bedenkingen die hij heeft bij de aanpassing van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum. De raad vraagt om zorgzwaarte als criterium te behouden voor de toekenning van een zorgbudget in een WZC.