Advies voorontwerp decreet wijziging VCRO ontwikkelingsmogelijkheden woonreservegebieden

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp decreet tot wijziging vd Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden

In een gemeenschappelijk advies vragen de SERV, de SARO en de Minaraad een grondige aanpassing van het ontwerp van decreet inzake de woonreservegebieden.

De raden wijzen op het belang van een volwaardig Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) met inbegrip van beleidskaders die de effectieve realisatie en onderlinge samenhang van de strategische doelstellingen bewaken. De raden willen dat de Vlaamse Regering hier dringend werk van maakt en vragen het ontwerp BRV voor te leggen voor advies.

Daarnaast vragen de raden aandacht voor het uittekenen van een volwaardige ruimtelijke visie omtrent wonen in Vlaanderen. Als basis van deze visie is een goede behoefteraming en herijking van de woondichtheden nodig. Verder dringen zij aan op een grondige juridische toetsing van het ontwerp van decreet en de verduidelijking van de voorziene procedure.

Samenwerking met
SARO
Minaraad

Contact