Advies voorontwerp decreet raad van bestuur SYNTRA Vlaanderen

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

    Thema’s en trefwoorden