Advies voorontwerp decreet raad van bestuur SYNTRA Vlaanderen

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector.

Contact