Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

    Thema’s en trefwoorden