Advies voorontwerp decreet onderwijsdoelen eerste graad SO

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs

De SERV vindt het een goede zaak dat er na de wijzigingen aan de structuur nu ook nieuwe inhouden voorliggen voor het secundair onderwijs. De nieuwe onderwijsdoelen hebben meer aandacht voor STEM, digitale en transversale  competenties. Een aantal competenties zoals loopbaancompetenties en sociaalrelationele vaardigheden kunnen nog beter uitgewerkt worden en mogelijks opgenomen worden in de basisgeletterdheid.

Omdat de eindtermen niet meer gekoppeld worden aan vakken, kunnen de onderwijsverstrekkers creatiever aan de slag met de onderwijsdoelen. De SERV meent dat de leerplannen voldoende ruimte moeten voorzien voor kruisbestuiving tussen verschillende leerinhouden. De bewegingsruimte van de leerkrachten mag echter niet worden beperkt door overladen leerplannen. Dit wordt de echte test voor de modernisering van de onderwijsdoelen.

Contact