Advies voorontwerp decreet kwaliteits- en registratiemodel dienstverleners WSE

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Philippe Muyters
Voorontwerp van decreet betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Contact