Advies voorontwerp decreet kwaliteits- en registratiemodel dienstverleners WSE

    advies op vraag
    Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
    Philippe Muyters
    Voorontwerp van decreet betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

    Thema's en trefwoorden