Advies visienota leer- en loopbaanrekening

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De SERV gaat akkoord met de doelstellingen en gefaseerde aanpak van de individuele leerrekening. Het is goed dat zowel de bestaande opleidingsinstrumenten als loopbaaninstrumenten aan de leer-en loopbaanrekening worden gekoppeld. De SERV is ook tevreden dat het niet om een spaarrekening gaat want in het buitenland zijn daar geen goede voorbeelden van te vinden.

Toch wijst de SERV op een aantal aandachtspunten. Zo kunnen er naast tijd en geld ook andere belangrijke drempels spelen die het gebruik van de ILL belemmeren. Denk maar aan iemand die digitaal ongeletterd is en daardoor niet weet hoe de ILL te gebruiken. Verder is er nood aan bv. informele brugfiguren die de eerste signalen proberen op te vangen, drempels remediëren en mensen proberen toe te leiden naar de leerweg die ze voor ogen hebben. Voor sommigen zal dit echter niet volstaan en is formele begeleiding en ondersteuning nodig via loopbaanbegeleiding en de lokale digibanken.

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat de ILL de bestaande competentie- en loopbaanversterkende instrumenten die inspelen op verschillende drempels zomaar vervangt. De horizon moet daarentegen worden verruimd. De ILL of de bestaande opleidingsincentives moeten de ruimte geven om een langere opleiding te volgen. De SERV onderschrijft dat de opleidingen wel arbeidsmarktgericht moeten blijven.

De ILL moet ook een brede doelgroep beogen. De Vlaamse Regering stelt een brede focus voorop maar verengt bij de praktische uitwerking van de ILL tot enkel werknemers. De SERV vroeg eerder al dat dit digitaal gepersonaliseerd platform aan iedereen op beroepsactieve leeftijd een overzicht geeft van de opleidingsrechten gelinkt aan het statuut. Zo moet iemand die eerst werknemer is via de ILL een overzicht krijgen van de bestaande opleidings- en loopbaanincentives voor werknemers krijgen. Zodra die zelfstandige wordt, moet de ILL een overzicht geven van de bestaande incentives voor zelfstandigen krijgen, zoals bv. de kmo-portefeuille.