Advies visienota langdurig zieken

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De SERV en het Overlegplatform Handicap en Arbeid vinden het positief dat de Vlaamse Regering werk maakt van de re-integratie van (langdurig) zieken. Ze scharen zich achter de grote lijnen van de conceptnota en zijn blij dat enkele belangrijke aanbevelingen uit het advies Re-integratie van arbeidsongeschikten met een RIZIV-uitkering van de Commissie Diversiteit een plaats krijgen. Zo is het bv. positief dat VDAB een regierol zal opnemen voor werknemers met erkenning arbeidsongeschiktheid en dat er meer aandacht komt voor de rol van de behandelende arts om samen met de persoon in kwestie de mogelijkheden tot werkhervatting te overdenken. Toch hebben de sociale partners en Handicap en Arbeid enkele belangrijke vragen, bedenkingen en aanbevelingen bij het actieplan.

Zo willen ze dat VDAB, die sneller een rol zal opnemen in de re-integratie, steeds rekening houdt met de gezondheidstoestand van de persoon in kwestie en dat VDAB voldoende middelen krijgt voor de uitbreiding van zijn rol. Ook vinden de sociale partners en Handicap en Arbeid dat er meer ambitie mag uitgaan van het luik preventie en werkbaar werk om langdurige ziekte te voorkomen. Verder zijn er vragen over de invulling van de innovatieve, dynamische werkvormen om ziekte en werk zinvol te combineren en het wegwerken van financiële onzekerheid. Tot slot vragen de sociale partners en Handicap en Arbeid om de behandelende artsen meer te sensibiliseren over het nut van re-integratie en de uitwisseling van informatie tussen de betrokkenen te bevorderen.