Advies vernieuwd en verankerd streekoverleg

advies op eigen initiatief

De evaluatiestudie van IDEA Consult concludeert dat het relevant is om het (sub)regionaal sociaal-economisch overleg verder te zetten. De sociale partners wensen het streekoverleg te vernieuwen en te verankeren. Het streekoverleg kan dienen als cruciale schakel tussen beleidsniveaus en als brug tussen de beleidsdomeinen. De sociale partners geven in dit advies een kader over de interne structuur en financiering van het streekoverleg waarbinnen ze dit najaar samen met de betrokken actoren een concreter advies zullen uitwerken.